Online Campaign เป็น กลยุทธ์การสร้างกระแส ด้วย Game หรือ Email Viral Marketing  หรือ เครื่องมืออื่น ๆ ทั้งนี้ ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการ ว่าควรจะจับเครื่องมือชนิดไหนมาใช้ ทำไปเพื่ออะไร 1. สร้างกระแส สื่อสินค้าและบริการแบบอย่างรวดเร็ว เพื่อการตอบโจทย์รับรู้สินค้าและบริการได้ทันที 2. เมื่อสื่อมีการบอกต่อ เป็นการโฆษณา แบบ

Read More

การทำสื่อ Online Media ให้กับ  Thai Beverage Public Company Limited บริษัท ไทยเบจเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) หรือ เบียร์ช้างในปัจจุบัน เป็น Project ระยะยาวต่อเนื่องโดยรายละเอียดงานเป็นการสร้าง activities ให้ Website รวมถึงสร้าง Social Network แบบครบวงจร

Read More

หลังจากที่ดู พอลล่าร์ Presenter ของ มันฝรั่ง Lays  โฆษณาด้วย AR  วันนี้ขอเอาแนวคิดทางการตลาดของ Lays มาจับประเด็น ซึ่งถือว่าเป็นบริษัท ฯ ที่ตามติดกระแสของ Online Media ได้เป็นอย่างดี งานนี้ตอบโจทย์ ทางด้าน Viral Marketing ให้บริษัท ฯ หลายแห่งที่ทำ Online

Read More

กลยุทธ์การวางแผนสื่อ Strategic Planning สำหรับการต่อยอดในธุรกิจและสินค้าและบริการเราคำนึงถึงพฤติกรรม ของผู้บริโภค บวกกับ เทคโนโลยีของ Social Network ผสมผสานกันให้เกิด Gimmic ในการคิดตอบโจทย์ของการนำเสนอ เพื่อให้เกิดผล Success คือการผลักดันยอดขายให้เกิดสูงสุดรวมถึงสร้าง ฺBrand Awareness ของสินค้าและบริการ Tool เครื่องมือต่าง ๆ ในการตอบโจทย์กับกับสินค้าและบริการ What =   สินค้าอะไร 

Read More

ด้วยศักยภาพในการติดต่อกับ ภาคธุรกิจสินค้าและบริการ เราเปิดสื่อ Partner ร่วมกันในการ Promote สื่อต่าง ๆ ที่เราได้ทำขึ้น 1. แลก Link Banner ร่วมกัน 2. นำข้อความสื่อโฆษณาของทางเราไปลงไว้ที่ blog หรือ Website ของตนเอง 3. มาร่วมกิจกรรมดี ๆ หลาย ๆ

Read More

งานสัมมนาที่จะมึขึ้ันครั้งต่อไปคือวันที่ 26 นี้ งานนี้บอกได้คำเดียวว่า ถ้าได้ไปแล้วมีลุ้น Black Beery จำนวน 2 เครืองจาก DTAC สำหรับ Gimmic ในงานไปดูเองครับ ยังไม่อยาก update ตอนนี้ ลงทะเบียนได้ที่ http://www.tipco.net/register.asp

Read More

เป็น AR Code อีก 1 ตัวที่เราใช้ทำงานผ่าน Flash โดยเมื่อเอาไปส่องกับ Web Cam แล้วจะโชว์ลูกโลกออกมาตามภาพด้านล่าง ทั้งนี้การทำ AR นี้สร้าง กระแสตอบรับในรูปแบบ Brand Awareness ได้เป็นอย่างดี ซี่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดพร้อมทั้งสามารถต่อยอดกับสินค้าและบริการ ของท่านได้ โดยนำ Code นี้ไปติดกับฉลากข้างกล่อง เป็นตัวอย่างสำหรับบริษัท ฯ

Read More

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับ พฤติกรรมของการใช้ Microsoft office ในเมืองไทยนั้นประกอบไปด้วยบุคลากรหลายกลุ่ม Case นี้เป็น Case ที่น่าสนใจในการให้คนมา Share Knowledge เกี่ยวกับการใช้ MS office  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้กันแค่ผิวเิผิน โจทย์งานนี้มาทำให้คิดต่อว่าน่าจะเปิดเวทีให้คนมีการ Download http://www.windows7thailand.com/office2010/index.aspx แล้วมาประกวดกันเพื่อให้ได้ของรางวัลรวมถึง ดู Video แห่งการเรียนรู้ไปได้ด้วย ทั้งนี้ขาดไม่ได้คือการ promote ผ่าน

Read More

ครั้งที่ 3 จัดสัมนา ของกระทรวง ICT ที่ขอนแก่น โรงแรม Pull min ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 งานนี้จัดโดยการ Streaming ด้วยความเร็วสาย Lan Internet ของโรงแรม ทำให้การถ่ายทอดสดเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งภาพและเสียง มีผู้คนตอบรับมากมาย

Read More

ครั้งที่ 2 กับการ ถ่ายทอดสด งานนี้ต้องยอมรับว่าเราได้ประสบการณ์ คือการ ใช้ WIFI ของ ToT ทำให้รู้วา่ไม่สามารถรองรับงานแบบนี้ได้ ผลเลยสะดุดตลอดเวลาถ่ายทอดสด

Read More