แนวคิดทางการตลาดของ Beer Federbra โดยใช้ Acitivity ร่วมเล่นเกมส์ แบบ เจาะกลุ่ม Target ตรงกลุ่มโดยจัดงาน Events ร่วมกันกับ Party ต่าง ๆรายละเอียดของ Website เลยต่อยอดและแตกแนว ร่วมกับ Face book และ Twitter รวมถึง ภาพต่าง ๆ

Read More

เราต่อยอดทางการตลาดให้กับ HTC Thailand ด้วยระบบการสั่งซื้อ Online ผ่านทุกระบบการชำระเงินไม่ว่าจะเป็น Visa / Master card หรือ Conter Service ด้วยการบริการ Shopping บนหน้า Website ได้ทันที ช่วยเพิ่มยอดขายทาง Online ในระบบ E-Commerce อย่างที่ไม่เคยมีบริษัท ไหนทำมาก่อน

Read More

Social Network 2.0 เข้ามามีบทบาท ในการเชื่อมโยงการทำธุรกิจ การทำ Website แบบเดิม ๆ คงจะต้องปรับตัว และสร้างกลยุทธ์ ในการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น การปรับตัวเข้าสู่ Social Network นั้นมีเครื่องมือให้เลือกมากมาย แต่อย่างน้อยที่สุดแล้วเมื่อองค์กรท่านที่มี Website แล้ว การสร้าง Social Network ขึ้นมาจะเป็นตัวจุดประกาย และ ผลักดันองค์กรสร้างยอดขายของท่านอย่างไม่เคยมีมาก่อน

Read More

Social Media 2.0 ในการตลาด online Face book จะเป็นการผลักดันมาตรฐานสินค้าและบริการ รวมถึงหากลุ่ม Target ได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วที่สุด รวมถึงสามารถมีเพื่อนและ Fan page ในตัว Brand ยี่ห้อสินค้านั้น ๆ คงไม่ต้องพูดถึงว่าจะสร้าง Brand Awareness และ Lead Target

Read More

Online Campaign เป็น กลยุทธ์การสร้างกระแส ด้วย Game หรือ Email Viral Marketing  หรือ เครื่องมืออื่น ๆ ทั้งนี้ ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการ ว่าควรจะจับเครื่องมือชนิดไหนมาใช้ ทำไปเพื่ออะไร 1. สร้างกระแส สื่อสินค้าและบริการแบบอย่างรวดเร็ว เพื่อการตอบโจทย์รับรู้สินค้าและบริการได้ทันที 2. เมื่อสื่อมีการบอกต่อ เป็นการโฆษณา แบบ

Read More